Delavnice za starše

po razvezi/prenehanju partnerske skupnosti

Delavnice za starše po razvezi/prenehanju partnerske skupnosti so namenjene staršem, ki so doživeli izkušnjo razveze/prenehanja partnerske skupnosti. Osnovni namen programa je pomoč staršem v procesu razveze/prenehanja partnerske skupnosti pri vzpostavljanju učinkovitega medsebojnega sodelovanja ob reševanju izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok ter razbremenitev otrok. V delavnice se lahko vključi od štiri do šest udeležencev. Delo na delavnicah bo naravnano izrazito interaktivno, kjer uvodoma sledi kratka predstavitev obravnavane tematike, nato praktični prikaz obravnavane teme preko igre vlog, ogleda kratkega posnetka in izmenjava izkušenj z udeleženci o obravnavani temi ter odgovarjanje na vprašanja udeležencev.

Program bo potekal v obliki osmih kontinuiranih delavnic, ki se vsebinsko nadaljujejo in dopolnjujejo. Delavnice bodo potekale enkrat tedensko v obsegu treh šolskih ur. Program delavnic bo zajemal naslednje vsebine:

  • priprava otroka na razvezo/prenehanje partnerske skupnosti;
  • odzivi otrok na razvezo/prenehanje partnerske skupnosti;
  • kako v procesu razveze/prenehanja partnerske skupnosti poskrbeti zase in razbremeniti otroka;
  • kako kljub razvezi/prenehanju partnerske skupnosti ohraniti kvaliteto svojega življenja in življenja otrok;
  • sodelujoče starševstvo po razvezi/prenehanju partnerske skupnosti;
  • konstruktivna komunikacija med staršema in učinkovito reševanje sporov;
  • pomen enotnega starševstva ter kaj storiti, ko otrok zavrača stike z enim od staršev.

Delavnice za starše po ločitvi

Program je financiran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za uporabnike brezplačen.

Delavnice bodo potekale na Centru za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč Maribor, Partizanska cesta 32, Maribor. Prav tako obstaja v primeru interesa možnost izvedbe na daljavo.

Na program se lahko prijavite preko telefonske številke 051 266 167 ali na e-mail cistpm@gmail.com, kjer se bomo pogovorili o vseh podrobnostih povezanih z vključitvijo in izvedbo programa, ki se bo začel konec meseca septembra.