Urice z zebro Poli

Urice z zebro Poli so namenjene:

  • otrokom od četrtega do dvanajstega leta starosti

Način dela

Delavnice tečejo čez celo leto, enkrat tedensko po dve šolski uri. Delo na delavnicah je interaktivno in poteka v majhnih skupinah (6-7) otrok. Vključitev v delavnice je mogoča po predhodni prijavi.

Vsebina

Preko zgodbice o svojih dogodivščinah Zebra Poli otroke na igriv način seznani z temo delavnice ter jih vzpodbuja, opogumlja in vodi, da se naučijo soočati in spoprijemati z različnimi čutenji in stiskami, učinkoviteje spopadati z novimi situacijami ter uspešno premagovati ovire in težave v življenju, medsebojnih odnosih,...

Teme, ki jih obravnavamo na delavnicah so: Zebra Poli in njena družina, Zebra Poli in čarobno ogledalo, Zebra Poli najde prijateljico, Zebra Poli in strašen strah, Zebra Poli nagaja, Zebra Poli dobi nagrado, Zebra Poli in velika žalost, Zebra Poli se opraviči, Zebra Poli in velika skrivnost, Zebra Poli se skrega s prijateljico, Zebra Poli dobi novega sošolca, Zebra Poli in zabava pod palmami, Zebra Poli in velika debela laž, Zebra Poli ne mara jesti, Zebra Poli sreča nepridiprava, Zebra Poli in velika krivica, Zebra Poli in nočni strah, Zebra Poli se razjezi, Zebra Poli na počitnicah, Zebra Poli gre v vrtec (šolo), Zebra Poli se izgubi,…

Zebra Poli otroke na igriv način vzpodbuja, opogumlja in vodi, da se naučijo učinkoviteje spopadati z novimi situacijami ter uspešno premagovati ovire in težave v življenju, ,..

Pravljičnemu uvodu sledi praktični del na katerem otroci preko ustvarjanja, socialnih iger, nedokončanih zgodb ter vodenih iger in pogovorov na zabaven in igriv način spoznavajo nove prijatelje, krepijo čut zase in za druge ter v družbi vrstnikov vadijo komunikacijske spretnosti, medsebojno sodelovanje in konstruktivno reševanje konfliktov.

Vsebina delavnic se prilagaja glede na starost otrok.

Kdaj potekajo delavnice

Delavnice za otroke: Urice z zebro Poli potekajo vsak petek od 16.15 do 17.45 ure.

Prijave

Pokličite na številko 051 / 266 167 ali nam pišite na cistpm@gmail.com.
Takoj, ko bo mogoče, vam bomo vrnili klic in vam razložili vse podrobnosti povezane z delavnicami za otroke z naslovom Urice z zebro Poli.

Delavnice za otroke so sofinancirane s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in so za otroke brezplačne.