Supervizija

Supervizija je strokovna pomoč delavcem na področju sociale, šolstva, zdravstva in drugih dejavnosti. Supervizijski proces v praksi konkretno pomeni, da supervizor strokovnim delavcem – supervizantom nudi okvir, kjer lahko ob razvijanju in dograjevanju strokovnega znanja tudi sami osebnostno zrasejo, saj se soočijo s svojimi čutenji oz. s samim seboj. Ob tem, ko strokovni delavec zna razmejiti katera čutenja so njegova in katera čutenja prihajajo od drugod (strank) ne jemlje teh čutenj nase in jih je sposoben predelati in jih vrniti družini na način, da družinski člani sami prevzamejo odgovornost za reševanje lastnih težav. Na ta način supervizor pomaga superviziantu prepoznavati čutenja in jih umestiti v sistem iz katerga prihaja posameznik, par ali družina. Na supervizije se lahko obravnavajo konkretni primeri in medsebojni odnosi znotraj tima.