Svetovanje za otroke in mladostnike

Svetovanje je namenjeno otrokom, mladostnikom, mladostnicam in njihovim družinam, ki imajo:

  • težave s komunikacijo ter konflikte s starši, sorojenci, vrstniki, učitelji,...
  • težave pri navezovanju stikov z drugimi: imajo težave pri vključevanju v igro ter pri vzpostavljanju prijateljstev, se zapirajo vase…
  • težave pri spanju: : ponavljajoči se nočni strahovi, nočne more, nespečnost,..
  • slabo podobo o sebi: spremlja jih občutek nevrednosti, nesposobnosti, nemoči, imajo težave pri odločanju in reševanju problemov…
  • težave v vrtcu ali šoli: se neprimerno vedejo, nočejo v vrtec ali šolo, so agresivni ali so drugi agresivni do njih, učne težave, hiperaktivnost,…
  • čustvene stiske, ki so posledica zanemarjanja, čustvenega, fizičnega in ali spolnega nasilja,
  • težave pri soočanju z življenjskimi izzivi: prihod bratca ali sestrice, vstop v vrtec ali šolo, selitev,…
  • psihosomatske težave: ponavljajoče se bolečine v trebuhu, glavoboli, nespečnost neješčost,…
  • težave zaradi življenjskih preizkušenj: razveza staršev, smrt družinskega člana, namestitev v rejniško družino,…

Način dela

V svetovalni proces so vključeni otroci in njihovi starši. Na uvodnem srečanju ugotavljamo kakšni so razlogi za vključitev v svetovalni proces ter naredimo okvirni načrt svetovalnega dela in srečevanja (kdaj bo na srečanjih otrok, kdaj starši in kdaj vsi skupaj)

Otrokovo »neprimerno« vedenje v odnosu do sebe, staršev ter drugih je večkrat klic na pomoč staršem, preko katerega nam otrok včasih na zelo boleč način »govori« o svoji čustveni stiski in nezadovoljenih potrebah, zato na svetovalnih srečanjih obravnavamo otroka vpetega v odnose z družino in pomembnimi drugimi.

Pri svetovalnem delu uporabljamo metode relacijsko družinskega pristopa, ki vključujejo usmerjanje, ovrednotenje in predelavo negativnih izkušenj, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje ter nudenje opore.

Svetovalna pomoč za otroke do 12 leta starosti se izvaja v obliki strukturirane igre z različnimi materiali (risalni pripomočki, lutke, glina, peskovnik, orfo instrumenti). Otrok se preko igre z različnimi materiali ter v odnosu z terapevtom, kjer se počuti razumljenega in sprejetega nauči prepoznavati in na njemu domači način izraziti svoje doživljanje, potrebe in čutenja, ki ga spravljajo v stisko. Tako se notranje okrepi ter pridobi moč za soočanje z življenjskimi izzivi in težavami s katerimi se sooča v vsakdanjem življenju. Zaradi česar se izboljša samopodoba, kakovost odnosov, življenja in zdravja.

Vse informacije, pridobljene po e pošti, telefonu ter na terapevtskih srečanjih, se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št. 86/2004) in Etičnim kodeksom Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Trajanje svetovalnih srečanj

Srečanja potekajo enkrat tedensko po eno uro. Svetovalni proces traja tri mesece in obsega trinajst srečanj. Po potrebi se lahko svetovalni proces podaljša.

Prijave na svetovanje

Pokličite na številko 051 / 266 167 ali nam pišite na cistpm@gmail.com

Takoj, ko bo mogoče, vam bomo vrnili klic in vam razložili vse podrobnosti povezane s svetovalnim procesom.

Svetovalna obravnava je za otroke, mladostnike in njihove družine brezplačna, kar omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.